Language: Nederlands

School of Rituals

De 2e School of Rituals in Nederland vindt plaats op       23, 24 en 25 juni 2016. Met dit initiatief laat Het Moment een breed publiek kennismaken met ritueel begeleiden

Wat zijn de mogelijkheden met ritueel begeleiden voor verschillende professies? Hoe kan het vak van ritueelbegeleider zich breder ontwikkelen als professie? Ritueelbegeleiders, die zich breder in de markt profileren en rituelen inzetten rondom veranderingen bij relaties en bij initiaties zijn nog schaars en minder bekend dan rituelen bij afscheid. Bewustwording op dit terrein vraagt meer aandacht. Ritueel begeleiden heeft een scala aan mogelijkheden in veel branches. Met de School of Rituals biedt Het Moment 5 thema's aan met elk drie workshops.

  1. Rituelen en relatie
  2. Rituelen en initiatie
  3. Rituelen rond het sterven
  4. Rituelen bij werk
  5. Kunst en rituelen

Dit jaar is het mogelijk om naast de 3 dagen, je ook in te schrijven voor 1 of 2 dagen. 

Centraal staat op deze werkconferentie het onderzoeken van de mogelijkheden van het ritueel begeleiden in een breed perspectief.  De driedaagse vindt plaats op Mennorode te Elspeet. De School of Rituals 2016 start op donderdagochtend om 10.00 uur. De afsluiting vindt plaats op zaterdagmiddag om 17.00 uur.

De workshops zijn interessant voor mensen, die werkzaam zijn vanuit zingeving en zij, die willen onderzoeken of en hoe ze het ritueel begeleiden kunnen integreren in hun werkzame leven.

Je kunt vanaf 10 juni nog beperkt kiezen uit de aangebonden workshops. Alleen de workshops waar nog plek is, kun je op de volgende pagina vinden. Wil je er bij zijn, meld je dan zo spoedig mogelijk nog aan.

Meer interesse? Ga naar de 'Workshops SoR 2016' of download de brochure 'School of Rituals 2016'. Je kunt je melden middels het aanmeldingsformulier.